Adatkezelési tájékoztatóAz adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: 3D profi Fotó Kft.
Levelezési cím: 1093-Budapest, Lónyay utca 41.
Átvételi pont címe: 1093 Budapest, Lónyay utca 41. (munkanapokon 10.00h-18.00h)
Cégjegyzékszám: 01-09-170911
Bejegyző Bíróság neve: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság
Székhely: 1085 Budapest, József krt. 69.
Adószám: 24302739-2-42
Közösségi adószám: HU24302739
Számlavezető pénzintézet: Raiffeisen Bank
E-mail cím:  i r o d a @ h o b b y r e n d e l e s . h u
Telefonszám: (1) 783-5559 és (70) 490-2992 viber: (70) 490-2992
Csomagküldő kereskedelmi tevékenység nyilvántartási szám: B-6718/2010
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarai nyilvántartási szám: BU24302739
Adatvédelmi azonosító: NAIH-67136


Adatkezelés, hírlevél

A 3D Profi Fotó Kft ezúton tájékoztat, hogy kizárólag olyan személyes adatokat rögzít, amelyeket a megrendelő önkéntesen bocsát rendelkezésére, illetve ehhez az adatrögzítéshez, adatfeldolgozáshoz, illetve adatfelhasználáshoz a látogató kifejezetten hozzájárul. Ebben az esetben a látogató egyúttal elfogadja az alábbi feltételeket is: a honlap meglátogatása során a HobbyRendeles.hu weboldal bizonyos adatokat automatikusan, rendszer- adminisztrációs, statisztikai vagy biztonsági okokból eltárol. Ezek az adatok a látogató Internet-szolgáltatója, az IP-címe, a szoftverböngésző verziószáma, számítógépes operációs rendszerének típusa, a weboldal, ahonnan a HobbyRendeles.hu honlapját elérte, azok az oldalak, amelyeket a honlapon meglátogatott, azok a keresőszavak, amelyeket a honlap eléréséhez használt. Az adatokat statisztikai céllal tároljuk, ezen adatokból az oldal látogatottságára lehet következtetni, az adott gépekre lehet visszakövetkeztetni, személyes adatok felhasználására itt nem kerül sor, az adatok kizárólag névtelenül kerülnek felhasználásra.

A személyes adataidat (számlázási név, cím; postázási név, cím; telefonszám, e-mail cím) a megrendelés leadásakor, a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében, valamint a hatályos adóügyi jogszabályoknak megfelelően 5 évig tárolja elektronikus adattároló rendszerében. Adataidat cégünk harmadik félnek nem adja át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a 3D Profi Fotó Kft alvállalkozójaként működik (pl. a futárnak, postának ugye meg kell adni a címedet és a nevedet, hogy ki tudják a csomagodat vinni, valamint a telefonszámodat, hogy lehessen veled átvételi probléma esetén egyeztetni). Ekkor azonban, az alvállalkozó a 3D Profi Fotó Kft által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. Adataid kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el. 

A 3D Profi Fotó Kft a látogató által szolgáltatott adatokat biztonságosan őrzi, valamint óvintézkedéseket tesz azok védelme érdekében - tehát elvesztésének, illetéktelen felhasználásának vagy módosításának megakadályozása érdekében. A HobbyRendeles.hu weboldal üzemeltetőjének nem áll szándékában 18 éven aluli személyektől személyes adatot kérni. Amennyiben 18 éven aluli gyermek vagy fiatalkorú személy szülője vagy gyámja tudomást szerez arról, hogy gyermeke adatokat juttatott el a 3D Profi Fotó Kft részére, akkor ezen adatok törlése érdekében a feltüntetett kapcsolaton keresztül fordulhat a HobbyRendeles.hu weboldal üzemeltetőjéhez. A webáruház böngészése folyamán biztosított hírlevél feliratkozás során, vagy az önkéntes regisztrációkor megadott adatokat bizalmasan kezeljük.


Leiratkozás lehetősége

Leiratkozás lehetősége minden kiküldött hírlevél alján biztosított, továbbá kérhető az ügyfélszolgálati elérhetőségek valamelyikén, vagy az alábbi menüpontra kattintva önállóan is elvégezhető: hírlevél. Adataid törlését, módosítását bármikor kérheted írásban az info@hobbyrendeles.hu e-mail címen is. Az adatok kezelése mindenben megfelel a 2001. dec. 24-én megjelent 2001. évi CVIII. Törvénynek, illetve a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben és a Kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben foglalt valamennyi kötelezettségnek.

Az adatvédelmi elvek kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az 1998. évi VI. törvényt az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, illetőleg az Online Privacy Alliance ajánlásait.


Adatvédelmi irányelvek hatályba lépése
Adatkezeléssel kapcsolatos észrevételt, panaszát az adatkezelőnek (i r o d a @ h o b b y r e n d e l e s . h u) célszerű megküldeni, és lehetőség van Hatóság eljárását kezdeményeznie.

Név:  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: u g y f e l s z o l g a l a t @ n a i h . h u
URL: http://www.naih.hu


Adatvédelmi irányelvek hatályba lépésének ideje: 2014.06.01